QUINES ESCOLES S’ESTUDIEN AL NOSTRE DÔJÔ?

Al nostre dôjô s’estudia fonamentalment l’escola Gyôkko, centrada en les tècniques de Kôsshijutsu. Aquesta disciplina emfatitza, especialment, la utilització del cos sencer (amb i sense armes) per atacar muscles, nervis i, fins i tot, els òrgans interns de l’oponent.

Un cop compreses les bases d’aquesta escola, es pot aprofundir paral·lelament en l’estudi d’altres disciplines de combat: Kôppôjutsu (escola Kôtô) i Jûjutsu (escola Takagi Yôshin), cadascuna amb les seves particularitats tot i compartir una mateixa estructura de base.